Ecoedició

L’emergència climàtica és una realitat i demana una actuació immediata des de tots els àmbits i sectors. La cultura no en queda exempta. 
És evident que el llibre ecològic no existeix. En qualsevol procés de producció sempre hi haurà un impacte ambiental. El que hem de fer és minimitzar-lo i, alhora, maximitzar el seu impacte cultural. No deixarem mai de fer llibres, però intentarem que siguin el més conscients i sostenibles possible.

El passat 10 de maig de 2022, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) presentava el Pla_C* Cultura pel Clima, un ambiciós Pla de Sostenibilitat Ambiental adreçat al conjunt de les empreses culturals de Catalunya i que vol esdevenir un referent en l’àmbit català i estatal.

El passat juny de 2022 es va presentar el recent creat Institut de l’ecoedició

És cap aquí que el sector cultural es mou i nosaltres volem sumar-nos-hi.

Ecoedició

Sis preguntes sobre l'ecoedició i la filosofia de la fira

Què és l'ecoedició ?

L’ecoedició és calcular, minimitzar i comunicar l’impacte ambiental de les publicacions. Calcular, per a identificar on són els majors impactes, i a partir d’aquí  reduir, reduir i reduir.

Què hem de tenir en compte ?

Hi ha moltes maneres de fer bé les coses i molts aspectes a tenir en compte. Des del paper, el disseny, la gestió, les tirades, els subministraments… Després d’anys d’investigació, s’han pogut resumir en 12 els criteris per fer llibres el més respectuosos amb el medi ambient, però les tres mesures més impactants són:

1. La producció local
2. L’ús de paper reciclat i certificat
3. El càlcul de la petjada de carboni.

Per què limitar a títols impresos localment?

El 16,4% de l’impacte ambiental de la producció de llibres es troba en el seu procés de distribució, tant de les matèries primeres necessàries per a la seva fabricació, com en el procés de distribució cap als punts de venda. En la mesura que aquesta producció minimitzi les distàncies a recórrer, es minimitzarà l’impacte ambiental del llibre en sí.

En dades: un llibre imprès localment té una petjada de carboni d’entre 200 grams i 2 kg. Imprès a 10.000 km, la petjada de carboni augmenta un 700%, és a dir, es multiplica per 7.

Per què conscient i sostenible ?

Sostenible, pel que dèiem, perquè és important que el sector editorial faci canvis per tal de produir d’una manera el més respectuosa possible amb el medi ambient, s’acostumi a prendre decisions en aquest sentit i comuniqui per tal que l’ecoedició esdevingui un criteri més de compra entre la seva comunitat lectora. Conscient perquè la decisió és individual i organitzativa, depèn sempre de molts factors i situacions, però cal que la reflexió i la presa de decisions hi sigui.

Fàcil ?

Tot i que ho és més del que sembla, no és fàcil, però és urgent i vital. Hi ha molts aspectes a tenir en compte i molt de debat, per això, a banda d’organitzar la fira oberta al públic, organitzem unes jornades professionals de reflexió. On volem ser el màxim d’agents possibles i generar debat per prendre les millors decisions pel sector i per a cada un de nosaltres.

Què hi guanyo ?

No hi ha un planeta B, per tant qualsevol decisió presa en la consciencia de la reducció de la petjada ecològica ja és un guany, individual i col·lectiu. Paral·lelament, però, la consciencia ambiental comença a ser un criteri de compra en molts sectors i no trigarà a arribar al cultural. També val a dir que tal com et presentàvem en el vídeo inicial, l’ICEC ha començat un pla de sostenibilitat ambiental i per tant és el millor moment per pujar-hi.